Światłowodowy osprzęt
telekomunikacyjny
Radiokomunikacja

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zwiększenie aktywności badawczej firmy Inexim-Bis poprzez zakup nowych urządzeń

Tytuł projektu:    Zwiększenie aktywności badawczej firmy Inexim-Bis poprzez zakup nowych urządzń 

Cel projektu:    Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów, głównie podmiotów działających w branży osprzętu telekomunikacyjnego w sektorze telekomunikacji światłowodowej

Planowane efekty:    Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R zgodnych z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac badawczo - rozwojowych

Wartość projektu:    930 351,09 PLN

Wartość dofinansowania:  
529 468,10 PLN

© 1993 - 2014 INEXIM. All logos and trademarks on this site are property of their respective owners.